Cluster Development

1)Lot 1192, Mukim Beserah
– 11 units bungalow lots
 2)Lot 542, Mukim Sungai Karang
– 6 units single storey bungalows
– 24 units single storey semi-detached
3)Lot 1536, Mukim Beserah
– 30 units single storey terrace
 4)Lot 5409, Mukim Beserah
– 2 units single storey semi-detached
– 27 units single storey terrace
5)Lot 2393, Mukim Penor
– 18 units single storey semi-detached
– 12 units single storey terrace
 6)Lot 3653, Mukim Penor
– 30 units double storey semi-detached
7)Lot 6192, 6193, Mukim Sg. Karang
– 26 units single storey terrace
– 2 units single storey semi-detached
 8)Lot 6194, Mukim Sungai Karang
– 14 units single storey terrace
9)Lot 5409, Mukim Beserah
– 12 units double storey semi-detached
– 18 units double storey terrace
 10)Lot 7538, Mukim Sungai Karang
– 0.523 hectares
11)Lot 2152, Mukim Sungai Karang
– 0.9563 hectares
 12)Lot 547, Mukim Beserah
– 0.866 hectares
13)Lot 2367, Mukim Penor
– 3.29 hectares
 14)Lot 5409, Mukim Beserah
– 1.707 hectares
15)Lot 1417, Mukim Beserah
– 0.159 hectares
 16)Lot 964, Mukim Beserah
– 0.41 hectares
17)Lot 963, Mukim Beserah
– 0.41hectares
 18)Lot 10947, Mukim Beserah
– 0.725 hectares
19)Lot 1491, Mukim Beserah
– 0.40 hectares
 20)Lot 1490, Mukim Beserah
– 0.12 hectares
21)Lot 917, Mukim Beserah
– 1.254 hectares
 22)Lot 7044, Mukim Beserah
– 0.106 hectares
23)Lot 1482, Mukim Beserah
– 0.356 hectares
 24)Lot 219, Mukim Beserah
– 1.229 hectares
25)Lot 1489, Mukim Beserah
– 0.7 hectares
 26)Lot 1494, Mukim Beserah
– 0.634 hectares
27)Lot 3773, Mukim Beserah
– 1.557 hectares
 28)Lot 1493, Mukim Beserah
– 0.513 hectares
29)Lot 1504, Mukim Beserah
– 0.558 hectares
 30)Lot 1437, Mukim Sungai Karang
– 0.8 hectares
31)Lot 6192, Mukim Sungai Karang
– 0.3817 hectares
 32)Lot 6193, Mukim Sungai Karang
– 0.4052 hectares
33)Lot 6194, Mukim Sungai Karang
– 0.5043 hectares
 34)Lot 741, Mukim Sungai Karang
– 0.7664 hectares
35)Lot PT1737, Mukim Sungai Karang
– 1.618 hectares
 36)Lot 1030, Mukim Sungai Karang
– 0.24 hectares
37)Lot 1200, Mukim Sungai Karang
– 0.445 hectares
 38)Lot 3832, Mukim Sungai Karang
– 0.05 hectares
39)Lot 489, Mukim Sungai Karang
– 1.184 hectares
 40)Lot 13807, Mukim Kuala Kuantan
– 4.144 hectares
41)Lot 1087, Mukim Sungai Karang
– 0.159 hectares
 42)Lot 2210, Mukim Kuala Kuantan
– 1.582 hectares
43)Lot 1043, Mukim Penor
– 1.6137 hectares
 44)Lot 3870, Mukim Kuala Kuantan
– 0.7487 hectares
45)Lot 462, Mukim Beserah
– 1.4872 hectares
 46)Lot 465, Mukim Beserah
– 1.1078 hectares
47)Lot 468, Mukim Beserah
– 0.8903 hectares
 48)Lot 474, Mukim Beserah
– 1.1002 hectares
49)Lot 830, Mukim Sungai Karang
– 1.1508 hectares
 50)Lot 2152, Mukim Sungai Karang
– 0.9563 hectares
51)Lot 27101, Mukim Sungai Karang
– 0.4655 hectares
 52)Lot 2164, Mukim Sungai Karang
– 1.4306 hectares
53)Lot 8579, Mukim Sungai Karang
– 1.619 hectares
 54)Lot 2190, Mukim Sungai Karang
– 2.663 hectares
55)Lot 1852, Mukim Pekan
– 2.197 hectares
 56)Lot 2210, Mukim Sungai Karang
– 1.5827 hectares
57)Lot 1047, Mukim Sungai Karang
– 1.037 hectares